Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 6                               

Karar Tarihi  : 09/01/2020               


KONUSU:

      Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, İlimiz, Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 140 ada, 23 parsel numaralı taşınmazın yazı eki krokide sınırları belirlenen bölümünün "Büfe ve Çay Bahçesi" olarak işletilmek üzere yıllık ₺5.000,00+KDV bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde, teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine, yazılı taleplerine istinaden Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devri yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi


     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.01.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.14 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.