Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 62                                         

Karar Tarihi :11/02/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

        g) İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 383 ada 133 parselin bir kısmına ilişkin “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının                 görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2016 tarihli raporunda;

       26/01/2016 tarihinde saat 11.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-213 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 383 ada 133 parselin bir kısmına ilişkin “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi " konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-213 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu için tıklayınız