Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :62                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

GÜN TESPİTİ

Bir dahaki Meclis Toplantısı'nın, 10 Mart 2015, saat 13.00’te yapılmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.