Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :63                                    

Karar Tarihi :17/04/2019                      

KONUSU:

          31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Meclis I. Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Meclis Üyesinin görev süresi sona erdiğinden, Meclis Üyeleri arasından ilk iki yıllık süre için görev yapmak üzere, Meclis I. Başkan Vekilliğine, 5393 sayılı Kanunun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince gizli oyla üye seçilmesi hususunun görüşülmesi

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1204 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.