Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 63                    

Karar Tarihi    : 12/03/2020      


KONUSU:

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur ve sözleşmeli personelin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanarak ekte sunulan; “Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği”nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince görüşülmesi.


 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2020 tarihli ve 58798979-010.03-1026 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.