Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 64                             

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

  Milas İlçesi Ağaçlıhöyük Mahallesi 160 ada 4 parsel numaralı 383,29 m² yüz ölçümlü Arsa vasıflı taşınmazda düğün salonu yapılması ve kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Milas Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/02/2017 tarih ve 47720051-301.01/374  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;