Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 64                

Karar Tarihi  :11/02/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ı) İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 552 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı”, “Sosyal Tesis Alanı”, “Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2016 tarihli raporunda;

       26/01/2016 tarihinde saat 11.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-221 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 552 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı”, “Sosyal Tesis Alanı”, “Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-221 sayılı sayılı yazısında  

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.