Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :64                              

Karar Tarihi  :13/05/2014               

KONUSU

Mazeretli Meclis Üyesi

Meclis üyelerimizden Mehmet KOCADAN ve İbrahim TELCİ’ nin mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.