Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 64                                   

Karar Tarihi   : 08/03/2018                     

 

KONUSU:

    2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi..

      b) Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu yol güzergahlarında ulaşım ve trafik güvenliğinin sağlanması maksadıyla imal ve montajı yapılan yatay, düşey trafik işaretleri ile sinyalizasyon sistemlerinde; kaza, izinsiz kullanım, vandalizm gibi nedenlerle meydana gelebilecek hasarların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 14. Maddesi hükmü gereğince tahsilinin yapılması kapsamında, 09.02.2017 tarihli ve 56 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında belirtilen tahrip birim bedellerinin, 2018 yılı için ekli çizelgeye göre güncellenerek 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun 97. maddesi ve 5393 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi. 

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.02.2018 tarihli raporunda;