Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 64                        

Karar Tarihi    : 12/03/2020          


KONUSU:

        MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla araç temin edilmesi için, MUSKİ Genel Kurulu’nun 29.11.2019 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanan ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 2020 yılı bütçesinde bulunan T-1 Cetvelinin güncellenmesi gerekmekte olduğundan, 2560 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden yazı ekinde sunulan MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Yönetim Kurulu’nun 09.03.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile T-1 Cetveli güncellenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı’nın 2560 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince görüşülmesi


         MUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2020 tarihli ve 72950869-105.04-664 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;