Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 65                             

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

         Bodrum İlçesi Türkkuyusu Mahallesi 1143 ada 4 parsel (Eski 68 ada 5 parsel) numaralı taşınmazda (Bodrum Otogar Alanı) bulunan 47/8 kapı numaralı 35,42 m² yüzölçümlü bölümün toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere, yıllık ?9.000,00 bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. Maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile beş (5) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (MUTTAŞ) işletme devrinin yapılması hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/02/2017 tarih ve 47720051-301.01/375  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;