Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :65                              

Karar Tarihi  :13/05/2014               


KONUSU

Gün tespiti

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının her ay ikinci Salı günü saat 14.00'de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.