Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :65                                    

Karar Tarihi :17/04/2019                      

KONUSU:

         31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Divan Kâtibi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Meclis Üyeleri arasından ilk iki yıllık süre için görev yapmak üzere, 5393 sayılı Kanunun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince; 2 asil kâtip ve 2 yedek kâtip üyenin gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi.

         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1201 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.