Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 66                             

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 628 ve 1693 parsel numaralı taşınmazların 5216 ve 5393 sayılı Kanun maddeleri uyarınca Fethiye Belediyesi Başkanlığına tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/02/2017 tarih ve 47720051-301.01-376  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;