Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 66                                         

Karar Tarihi  :11/02/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

        j)  İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, 509 ada, 20 parselde (eski 2205 parsel) kayıtlı, 153.331,74m² yüzölçümüne sahip taşınmazda “Trafo                 Alanı” ayrılmasına yönelik 18K-2C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2016 tarihli raporunda;

       26/01/2016 tarihinde saat 11.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-174 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, 509 ada, 20 parselde (eski 2205 parsel) kayıtlı, 153.331,74m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik 18K-2C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-174 sayılı yazısında 

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.