Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :66                 

Karar Tarihi :17/04/2019                      

KONUSU:

         31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Encümen Üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16’ıncı Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1212 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.