Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 66                           

Karar Tarihi    : 12/03/2020             


KONUSU:

          Sermayesinin %93,74 hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu MELSA Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni temsil etmek, ayrıca şirketin olağan ve olağanüstü genel kurullarında imza yetkisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere Şerif Yavuz KAYI’nın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi


        Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.03.2020 tarihli ve 79556812-105.03/1459 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.