Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 68                             

Karar Tarihi : 09/02/2017                

KONUSU:

Fethiye İlçesi Kesikkapı Mahallesi 1007 ada 5 parsel numaralı taşınmazda (Kesikkapı Minibüs Garajı) bulunan 85,00 m² yüzölçümlü bölümün çay bahçesi ve büfe olarak kullanılmak üzere, yıllık 7.000,00 TL bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. Maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile beş (5) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme devrinin yapılması hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi. 

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2017 tarih ve 47720051-301.01-389 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;