Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :68                           

Karar Tarihi :10/06/2014              

KONUSU:

Araç Alımı (1 adet çift kabinli kamyonet)

 Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 30/05/2014 tarih 87486848-050.01.03/09 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

 Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm Gençlik ve Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet çift kabinli kamyonetin alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.