Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 68                               

Karar Tarihi   : 08/03/2018                 

KONUSU:

        6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından mülkiyet/tahsis/irtifak hakkı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına girdiği tespit edilen ekli listede belirtilen Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet/tahsis/irtifak hakkı devrinin yapılması hususunun görüşülmesi. 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 23/02/2018 tarih ve 99506623-301.01-E.649 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;