Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 68                   

Karar Tarihi     : 12/03/2020   


KONUSU:

              Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

   Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart ayı toplantısına katılamayan;

Muhammet KARAKUŞ,  Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Fatih ÖLEMEZ, Gürsel İNCE, Yakup OTGÖZ, Bayram Önder AKDENİZLİ ve Beyhan AKCAN’ın mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.