Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :69                 

Karar Tarihi 10/06/2014     

KONUSU:

Araç Alımı  2 (iki) Adet Frigorifik Donanımlı Kamyon ( Et Taşıma ve Nakliye İşinde Kullanılacak)

                    2 (İki) Adet çift kabin Aracı

                    1 (Bir) Adet Otomobil Hizmet Aracı

                    2 (İki) Adet Kapalı Kasa Kamyonet)

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2014 tarih 31514194-176-301 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Müdürlüklerin hizmetlerinin görülmesi için;

2  (iki) adet Frigorifik Donanımlı Kamyon, (Et taşıma ve nakliye işinde kullanılacak)

2 (iki) adet çift kabin aracı,

1 (bir) adet Otomobil Hizmet Aracı,

2 (iki) adet kapalı Kasa Kamyonetin alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.