Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :69                 

Karar Tarihi :17/04/2019                      

KONUSU:

          31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle. Ulaşım Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,  Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Ulaşım Komisyonu Üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1210 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 


Kararın devamı için tıklayınız