Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 7                                 

Karar Tarihi  : 12/01/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         e) İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Sazak Mevkii, 15 Pafta, 1749 ve 1892 Parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Güneş Enerji Santrali” amaçlı hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.12.2016 tarihli raporunda;

          27/12/2016 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2016 tarih ve 36521862-310.99-6877 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.12.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Sazak Mevkii, 15 Pafta, 1749 ve 1892 Parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Güneş Enerji Santrali” amaçlı hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2016 tarih ve 36521862-310.99-6877 sayılı yazısında;