Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :70                                       

Karar Tarihi  :10/06/2014                            

KONUSU:

Marmaris İlçesi İçmeler Bayır Mevkii 30.000,00m2 Yüz Ölçümlü Kamp Yerinin Otopark, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesis Olarak İşletilmek ve Tesisin Çalışır Hale Getirilmesi İçin Belediyemizin %75’ine hissedar olduğu Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi Gereğince Taşınmazın Teslim Edildiği Tarihten İtibaren 17 Yıllığına Devredilmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın 05/06/2014 tarih ve 47720051-756.01 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

6360 Sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait olan Marmaris İlçesi İçmeler Bayır Mevkii 30.000,00m2 yüz ölçümlü Kamp Yerinin kullanım hakkı Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.03.2014 tarihli kararı ile Mülga İl Özel İdaresi’nden Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir.

Söz konusu taşınmazın; Otopark, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesis olarak işletilmek ve tesisin çalışır hale getirilmesi için gerekli tadilat ve bakım işlemlerinin devralan tarafından yapılması, 2014 yılı için aylık  1.000,00¨ bedel ve sonraki yıllar için Belediye Encümenince 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında yapacağı kira artış oranının belirlenmesine, Belediyemizin % 75’ine hissedar olduğu Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 17 yıllığına devredilmesine 6 (altı) red oya karşılık, OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLMİŞTİR.