Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 71                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020           

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         a) İlimiz, Fethiye İlçesi, Uzunyurt Mahallesi, Kıdrak Mevkii, tapunun 147 ada 1 ve 2 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan NİP-39813,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

                     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.