Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :7                          

Karar Tarihi :15/04/2014            

KONUSU:

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU SEÇİMİ

              Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği'ne yapılan işari oylama sonunda Melih ARSLANGİRAY, Umut Barış BAYKARA, Eyüp KATIRCI, İlhan KURAL, Selami KARAKAYA, Abdül Cemil CEM ve Muhsin VURAL 1 yıllığına OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.