Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 71                                                    

Karar Tarihi   : 08/03/2018                                      

KONUSU:

        İlimiz Bodrum İlçesi Torba Mahallesi Kayırlı Mevkii 124 ada 9 parsel olarak kayıtlı taşınmazda toptancı halinin kurulması ile ilgili, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 6. fıkrası hükmü gereği hazırlanan “Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu Raporu”nun Büyükşehir Belediye Meclisimizce görüşülmesi.   

      Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2018 tarih ve 28673394-302.01-1437 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;