Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 7                              

Karar Tarihi : 10/01/2019              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      e)   İlimiz, Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, Kolonyaka Mevkii, 2520 (eski 582) parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı yapılacak olan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.01.2019 tarihli raporunda;

       04.01.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.7571 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, Kolonyaka Mevkii, 2520 (eski 582) parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı yapılacak olan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.7571 sayılı yazısında;