Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 7                               

Karar Tarihi   : 09/01/2020               


KONUSU:

        Mülkiyeti Menteşe Belediye Başkanlığı’na ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 1080 ada, 3 parsel numaralı ana gayrimenkul içerisinde bulunan “İşyeri” nitelikli, 21 nolu bağımsız bölüm ile mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 509 ada, 6 parsel numaralı ana gayrimenkul içerisinde bulunan “Mesken” nitelikli 3 ve 4 nolu bağımsız bölümlerin görev ve hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik etkin ve verimli kullanım ihtiyaçları kapsamında trampa (takas) edilmesi ve  yazı eki Kıymet Takdir Komisyonu ile Tahmin Edilen Bedel Tespit Komisyonu karar raporlarındaki değerlendirmeler neticesinde oluşan ₺120.000,00 TL (YüzyirmibinTL) fark bedelin Menteşe Belediye Başkanlığı’na ödenmesi hususlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi

 

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.01.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.13 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
Kararın devamı için tıklayınız.


Ek-1 için tıklayınız.


Ek-2 için tıklayınız.