Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :72                                         

Karar Tarihi 10/06/2014                           

KONUSU:

Plan Bütçe Komisyon Kararlarının görüşülmesi b) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine İstinaden Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/06/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

1-        İtfaiye Daire Başkanlığı gelir tarifelerinde yer alan ücretlerden Kapı Açma Ücretinin 120,00 lira yerine 100,00 lira olarak, Motopomla su çekme ücreti 1 saat 130,00 lira yerine 100,00 lira olarak değiştirilmesine,

2-        Zabıta Daire Başkanlığı gelir tarifesinde yer alan Küçük Kamyon (3001 kg-10.000 kg ) 10,00 lira yerine 12,00 lira, Büyük Kamyon Tır Gümrükleme için Hal’e giren tırlar (10.001kg- 26.000kg) 15,00 lira yerine 30,00 lira, 3. Kısımda yer alan “Kira Gelirleri” ibaresine “Aylık” eklenmesine, 8. Kısımda yeralan Hal Otopark Geliri kısmındaki ibarelerin yerine Kamyonet 5,00 lira, Kamyon 20,00 lira, Tır 50,00 lira olarak değiştirilmesine ve Plan ve Bütçe komisyonuna gönderilen diğer 2014 Yılı Gelir Tarifelerin karar ekindeki gibi aynen kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.