Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 72                               

Karar Tarihi   : 08/03/2018                

KONUSU:

           İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 79 ada, 41, 42, 43, 45, 47, 59, 60, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 129, 130, 131, 155 ve 156 parseller, Bodrum İlçesi, Yaka Mahallesi, N18c-17c-1d, N18c-17d2b, N18c-17d-2c, N18c-17c-1a imar paftalarında bulunan yaklaşık 25 hektarlık alanda ve Ula İlçesi, Köprübaşı, Ayazkıyı, Demirtaş ve Alparslan Mahalleleri, 50L-IVb, 50L-IIIa, 50L-IVc, 50L-IIId, 50L-IIIc, 49L-IIb, 49L-IIa, 49L-Ib, 49L-Ic, 49L-IIc, 49L-IId imar paftalarında bulunan yaklaşık 182 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. Maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. 

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1395 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.