Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :72                 

Karar Tarihi :17/04/2019

KONUSU:

          31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,  Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1203 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.