Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :73                                         

Karar Tarihi :09/02/2017                           

KONUSU:

İlimiz, Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 17 ada 139 parsel, 18 ada 1, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 19 ada 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 parseller, 64 ada 9, 10, 11, 13, 14 ve 15 parseller, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, 191, 192, 193, 243, 244, 245, 246 ve 2873 parseller, Marmaris İlçesi, Turunç Mahallesi, 382, 390, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 471, 474, 475, 476, 477, 479, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1199, 1200, 1240, 1243, 1244, 1245, 1304, 1305, 1306, 1339, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1386, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1337, 1338, 1387, 1396, 1397, 1398, 1399, 1405, 1406, 1407, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1448, 1472, 1473, 1477, 1494, 1495, 1496, 1499, 1500, 1501, 1503, 1504, 1506, 1507, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1530, 1531, 1532, 1617, 1618, 1628, 1629, 1630, 1631 ve 1632 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/02/2017 tarihli ve 87026510-310.05.01-842 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.