Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :73                              

Karar Tarihi :10/03/2015                

KONUSU:

       Eğitim, Kültür Gençlik, Spor Komisyon Raporları

  1. Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik

       Eğitim, Kültür Gençlik, Spor Komisyonunun 02/03/2015 tarihli raporunda;

       Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/02/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  04/02/2015 tarih ve 82443048-050.01.02-2015-71 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yazısı ile meclise sunulan “Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik” konusu görüşülmeye başlamadan önce ilk komisyon toplantısı olması sebebiyle başkan ve başkan yardımcısı seçimi yapılmıştır. Başkanlığa Cumhur Gürsel DEMİRCİ, Başkan Yardımcılığına Mehmet OKTAY seçilmiştir. ‘Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik”  konusu Eğitim, Kültür Gençlik, Spor Komisyonumuzun 02/03/2015 tarihli toplantısında görüşüldü.

Komisyona geldiği gibi aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edilmiştir. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 02/03/2015

Kararın devamı için tıklayınız.