Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 73                

Karar Tarihi   : 08/03/2018                     

KONUSU:

        Sermayesinin %100 oranına Muğla Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu MUBEP Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Emek Limited Şirketi, Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaremiz hizmetlerine cevap verebilmek için; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek, faaliyetlerin ve şirketin ana sözleşmesinde kayıtlı diğer faaliyetlerin verimli ve sürdürülebilir olmasının şirketin geleceği açısından büyük önem arz ettiği, bu amaçlara uygun Büyükşehir Belediyemizin Muğla ili Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesinde bulunan tapunun 1080 ada 3 parsel numarasında kayıtlı 4 nolu "Depolu işyeri" nitelikli 1.555,04 m2 yüzölçümlü bağımsız bölümün şirket faaliyetlerinin verimli olarak sürdürülebilmesine uygun özellikler taşıdığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Muğla 2.AsIiye Hukuk Mahkemesine başvurarak, alınan 08/02/2018 tarih ve 2018/48 sayılı karar ile ayni sermaye olarak konulacak değerin 3.212.256,00 TL olarak belirlendiği, 6102 sayılı Kanunun 583. maddesi gereği her bir pay adedinin değerinin 25 TL ve katları olarak belirlenmesi gerekliliğinden, her biri 25 TL değerindeki 108.000 adet hisseden oluşan 2.700.000,00 Türk Lirası olan şirket sermayesinin, hisse adedinin 236.491 adede çıkartılmak suretiyle 3.212.275,00 Türk Lirası arttırılarak 5.912.275,00 Türk Lirasına çıkartılması; arttırılan sermayenin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3.212.256,00 Türk Lirası olan kısmının ayni, 19,00 Türk Lirası olan kısmının nakit ve peşin olarak ödenmesi, son sermaye pay durumun Muğla Büyükşehir Belediyesi 236.491 adet olarak belirlenmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (i) bendi gereğince görüşülmesi.

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07/03/2018 tarih ve 79556812-301.03-E.1370 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.