Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 73                        

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         c) Milas İlçesi, Ören Mahallesi, Balkan Mevkii’nde yer alan, 156 ada 386 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde PİN:UİP-38269 numara ile Milas Belediye Meclisi'nin 06/12/2019 tarih ve 276 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen "Günübirlik Tesis Alanı, Gelişme Konut Alanı, Trafo Alanı ve Yol" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi

 

                     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda;