Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 74                                         

Karar Tarihi : 11/02/2016                           

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

r)  Marmaris  İlçesi,  Beldibi  Mahallesi,  Taşan  Mevkiinde  tapunun  8  pafta, 1027, 1028,   1029  parsellerde  hazırlanan  “Küçük  Sanayi  Sitesi” amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2016 tarihli raporunda;

26/01/2016 tarihinde saat 11.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-224 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Marmaris İlçesi, Beldibi Mahallesi, Taşan Mevkiinde tapunun 8 pafta, 1027, 1028, 1029 parsellerde hazırlanan “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-224 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.