Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :74                             

Karar Tarihi :10/06/2014                


KONUSU:

Tarımsal Sulama Hizmetlerinin Sürdürülebilir bir Şekilde Yapılması İçin, Köylerde Kurulu Olan ve Üyeleri Çiftçilerden Oluşan Sulama Kooperatiflerine; Tarımsal Sulama Tesislerinin İşletilmesinin Devrinin Yapılması 

        Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 05.06.2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

          İlimizde Mülga Toprak Su, Köy Hizmetleri ve İl Özel İdaresi kuruluşları tarafından köylerde tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik inşa edilen sulama tesislerinin işletilmesi, bir kısmı köylerde kurulan sulama kooperatifleri tarafından yapılmakla beraber çoğunluğu köy muhtarlıkları tarafından yapılmaktaydı.

          Ancak 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi kurulmasına dair kanun gereği tüzel kişilik özelliği kaldırılan köy muhtarlıklarının sulama tesislerinin işletilmesiyle ilgili karar alma, ücret belirleme ve eleman görevlendirmesi yapma yetkileri de kaldırılmış oldu.

          İlimizde, 1163 sayılı kooperatifler kanunu hükümlerine göre kurulan sulama kooperatifleri, faaliyette bulundukları köylerde, belirli bir zaman dilimi olan sulama periyodunda tarımsal sulama hizmetini veren, kar amacı gütmeyen, kolektif çalışmanın örneği olan çiftçi örgütleridir. Üyelerinin tamamı köyde tapulu mülkiyeti olan kişilerden oluşmaktadır.

          Gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ve gerekse 6360 sayılı on üç ilde Büyükşehir kurulmasına dair çıkarılan kanunlarda, Mülga Toprak Su teşkilatından itibaren köylerde tarımsal sulama yapım, bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin yapılmasını ifa eden kurumlara (Mülga Toprak Su, Köy Hizmetleri ve İl Özel İdaresi) bu görev ve yükümlülük verilmiş

olsa da, sulama tesislerinin işletilmesi noktasında bir görev tanımı yapılmamış olup, bu kurumlarda işletmeye yönelik kurumsal bir yapılanma da oluşturulmamıştır.

          Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde tarımsal sulama hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde yapılması için, köylerde kurulu olan ve üyeleri çiftçilerden oluşan sulama kooperatiflerine, tarımsal sulama tesislerinin işletmesinin devrinin yapılmasına                                                                  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.