Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :74                  

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

Denetim Komisyonu üyeliğinden istifa eden Hakkı Şevket BAYINDIR’ın yerine, Boşalan Denetim Komisyonu üyeliğine, 5393 sayılı Kanunun 25., Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi hükmü uyarınca gizli oyla Denetim Komisyonu üyesi seçilmesi

 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 24/02/2015 tarih ve 26219312-301.06.03-86 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hakkı Şevket BAYINDIR 17.02.2015 tarihli dilekçesi ile Denetim Komisyonu üyeliğinden istifa etmiştir.

Boşalan Denetim Komisyonu üyeliğine, 5393 sayılı Kanunun 25., Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi hükmü uyarınca gizli oyla Denetim Komisyonu üyesi seçilmesi hususunda yazımızın  Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hakkı Şevket BAYINDIR’ın 17.02.2015 tarihli dilekçesi ile Denetim Komisyonu üyeliğinden istifa etmesiyle boşalan Denetim Komisyonu üyeliğine, Meclis Üyesi Şakir ÖZDEMİR’in “CHP üyesi olarak, denetim komisyonu üyeliğine Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi arkadaşımız Mehmet Murat YAZAR' ı öneriyoruz.” şeklindeki önerisi ile yapılan gizli oylama neticesinde 50 geçerli oy ile,  5393 sayılı Kanunun 25., Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi hükmü uyarınca, Mehmet Murat YAZAR’ın Denetim Komisyonu üyesi seçilmesine KARAR VERİLDİ.