Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 74                                   

Karar Tarihi   : 08/03/2018                     

KONUSU:

        Datça Belediye Başkanlığının 06.03.2018 tarih ve 45239932-730.06.02/1561 sayılı yazısında, Datça Belediye Başkanlığı Güney Ege Kalkınma Ajansı 2018 yılı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programına ''Eski Datça Yeni Enerji" isimli proje için başvuruda bulunulacak olup; projeye ortak olunması ve yapılacak ortaklık karar belgesini ilzama, proje teklifi belgeleri ile proje uygulama dönemi belgelerini imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (a) bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 27. maddesi gereğince görüşülmesi.  

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07/03/2018 tarih ve 79556812-301.01-E.1369 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.