Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :74                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

KONUSU:

          Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan "Huzur Hakkı" miktarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, Meclisimiz tarafından belirlenmesini ve alınan kararın ikinci bir karar alınıncaya kadar uygulamada kalması hususunun görüşülmesi.

 

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1208 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.