Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 74                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         ç) İlimiz, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Strotonikeia Antik Kenti 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.01.2020 tarih ve 376 sayılı kurul kararı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi.

 

                    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda;