Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :75                  

Karar Tarihi :10/06/2014    


KONUSU:

Organizasyon Şemasının Güncellenmesi

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06.06.2014 tarih ve 58798979.907-02  sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda

          Nisan 2014 tarih ve 28968 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereği 15/04/2014 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Belediyemiz organizasyon şemasında bulunan İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı altında Eğitim Şube Müdürlüğü'nün kurulmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.