Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :75                 

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

Encümen üyeliğinden istifa eden Hakkı Şevket BAYINDIR’ın yerine, Boşalan encümen üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, 5393 sayılı Yasanın 33., 5216 sayılı Yasanın 16. maddesi hükmü gereğince gizli oyla encümen üyesi seçiminin yapılması

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 24/02/2015 tarih ve 26219312-301.06.03-89 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Hakkı Şevket BAYINDIR 17.02.2015 tarihli dilekçesi ile encümen üyeliği görevinden istifa etmiştir.

Boşalan encümen üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, 5393 sayılı Yasanın 33., 5216 sayılı Yasanın 16. maddesi hükmü gereğince gizli oyla encümen üyesi seçiminin yapılması hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hakkı Şevket BAYINDIR’ın 17.02.2015 tarihli dilekçesi ile encümen üyeliğinden istifa etmesiyle boşalan encümen üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Meclis Üyesi Şakir ÖZDEMİR’in “CHP grubu olarak encümen üyeliğine; Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimizden Mehmet OKTAY isimli arkadaşımızı öneriyoruz.” şeklindeki önerisi ile  yapılan gizli oylama neticesinde 1 oy Hüseyin NEBİOĞLU’na verilmiş olup, 48 geçerli oy ile, 5393 sayılı Yasanın 33., 5216 sayılı Yasanın 16. maddesi hükmü gereğince, Mehmet OKTAY’ın encümen üyesi seçilmesine KARAR VERİLDİ.