Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 75                               

Karar Tarihi   : 08/03/2018                 

KONUSU:

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi eski 349 parsel numaralı taşınmazın ekli krokide “A” harfi ile gösterilen 1.461,00 m² yüzölçümlü alanının "Otopark" olarak işletilmesi amacıyla, yıllık 2.000,00 TL + KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. Maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ)'ne işletme devrinin yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi. 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/03/2018 tarih ve 99506623-301.01-E.747 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;