Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :75                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

KONUSU:

          Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin ülkemizde 31/03/2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanlığından oluşan organlarının 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Tüzüğünün 7. maddesi uyarınca yeniden oluşturulması gerektiğinden; üyesi bulunduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil edecek Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 (Üç) Asil, 2 (İki) Yedek Üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1199 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.