Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 75                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020          


KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         d) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, Kolonyaka Mevkii, 2520 parsel (eski 582 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

                        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda;