Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :76                  

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

            Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa eden Hakkı Şevket BAYINDIR’ın yerine, Boşalan Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere 5393 sayılı Kanunun 24., 5216 sayılı Kanunun 15., Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi hükmü uyarınca Plan ve Bütçe Komisyon üyesi seçilmesi      

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 24/02/2015 tarih ve 26219312-301.06.03-88 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Hakkı Şevket BAYINDIR 17.02.2015 tarihli dilekçesi ile Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğinden istifa etmiştir.

Boşalan Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere 5393 sayılı Kanunun 24., 5216 sayılı Kanunun 15., Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi hükmü uyarınca Plan ve Bütçe Komisyon üyesi seçilmesi hususunda yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hakkı Şevket BAYINDIR’ın 17.02.2015 tarihli dilekçesi ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa etmesiyle boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Meclis Üyesi Şakir ÖZDEMİR’in “CHP grubu olarak; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Süleyman DAĞDELEN isimli arkadaşımızı öneriyoruz.” şeklindeki önerisi ile yapılan işari oylama sonucunda 5393 sayılı Kanunun 24., 5216 sayılı Kanunun 15., Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi hükmü uyarınca Süleyman DAĞDELEN’in Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.