Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 76                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020          

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         e) Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, 178 ada, 149 parsel numaralı taşınmazda “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” yapılmasına yönelik Dalaman Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

                     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2020 tarihli raporunda;